CENÍK (platný od  21. dubna 2014)

Homeopatie,     vstupní vyšetření

1 200 Kč

Homeopatie,      vstupní vyšetření děti do 12 let

800 Kč

Vyšetření     z živé kapky krve – ŽKK. (Věnujte,   prosím, pozornost přípravě před vyšetřením.)

 1 200 Kč

Kontrolní      homeopatické vyšetření

500 Kč

Opakované     homeopatické vyšetření (po době delší než   2 roky)

800 Kč

Kontrolní     vyšetřenÍ ŽKK do 3 týdnů (vyplyne z 1.sezení)

800 Kč

Léčba     bolesti, vstupní vyšetření + 1. aplikace (mezoterapie 1   ampule   nebo   akupunktura ucha).

500 Kč

Léčba     bolesti,  každá další aplikace   (mezoterapie 1 ampule   nebo  akupunktura ucha).

350 Kč

Každá další ampule

150 Kč

Telefonická     (resp. e-mailová konzultace) x

300 Kč

Homeopatie,   vstupní vyšetření

1 200    Kč

Homeopatie,    vstupní vyšetření děti do 12 let

800 Kč

Vyšetření   z živé kapky krve (ŽKK)(Věnujte, prosím, pozornost přípravě před vyšetřením.)

  1 200 Kč

Kontrolní    homeopatické vyšetření

500 Kč

Opakované   homeopatické vyšetření (po době delší než   2 roky)

800 Kč

Kontrolní   vyšetřenÍ ŽKK do 3 týdnů (vyplyne z 1.sezení)

800 Kč

Léčba   bolesti,vstupní vyšetření + 1. aplikace (mezoterapie 1   ampule nebo   akupunktura ucha)

500 Kč

Léčba   bolesti,každá další aplikace (mezoterapie 1 ampule   nebo  akupunktura ucha)

350 Kč

Telefonická   (resp. e-mailová konzultace) x

300 Kč

Homeopatie,   vstupní vyšetření

1 200 Kč

Homeopatie,    vstupní vyšetření děti do 12 let

800 Kč

Vyšetření   z živé kapky krve (ŽKK)(Věnujte, prosím, pozornost přípravě před vyšetřením.)   1 200 Kč
Kontrolní    homeopatické vyšetření

500 Kč

Opakované   homeopatické vyšetření (po době delší než   2 roky)

800 Kč

Kontrolní   vyšetřenÍ ŽKK do 3 týdnů (vyplyne z 1.sezení)

800 Kč

Léčba   bolesti,vstupní vyšetření + 1. aplikace (mezoterapie 1   ampule nebo   akupunktura ucha)

500 Kč

Léčba   bolesti,každá další aplikace (mezoterapie 1 ampule   nebo  akupunktura ucha)

350 Kč

Telefonická   (resp. e-mailová konzultace) x

300 Kč

Homeopatie,   vstupní vyšetření

1 200    Kč

Homeopatie,    vstupní vyšetření děti do 12 let

800 Kč

Vyšetření   z živé kapky krve (ŽKK)(Věnujte, prosím, pozornost přípravě před vyšetřením.)

  1 200 Kč

Kontrolní    homeopatické vyšetření

500 Kč

Opakované   homeopatické vyšetření (po době delší než   2 roky)

800 Kč

Kontrolní   vyšetřenÍ ŽKK do 3 týdnů (vyplyne z 1.sezení)

800 Kč

Léčba   bolesti,vstupní vyšetření + 1. aplikace (mezoterapie 1   ampule nebo   akupunktura ucha)

500 Kč

Léčba   bolesti,každá další aplikace (mezoterapie 1 ampule   nebo  akupunktura ucha)

350 Kč

Telefonická   (resp. e-mailová konzultace) x

300 Kč

x  - jen pro registrované pacienty