O vyšetření.

Pozorování živé kapky krve v temném poli mikroskopu poskytuje ucelený obraz kvality vašeho vnitřního prostředí (co se děje v krvi, děje se i ve zbytku těla). Informuje o stavu výživy, probíhající imunitní, metabolické, hormonální, stressové, infekční i jiné toxické zátěži, často na subklinické úrovni. Více než jakékoliv jiné vyšetření vypovídá o ZÁSADNÍM VÝZNAMU KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ  ve vyrovnávání se s jakoukoliv nerovnováhou vzniklou nesprávným způsobem myšlení nebo způsobu života.

„ Každá prudká změna nebo narušení vnitřního prostředí umožňuje jinak neškodnému mikroorganismu, aby se vyvinul až do určitého stavu cyklického vývoje, do formy způsobující onemocnění“- Erik Enby.

Když uvidíte svou živou kapku krve na monitoru poprvé, uvědomíte si, jak neuvěřitelně dynamická činnost ve vás probíhá. Můžete lépe pochopit specifika, která je potřeba řešit a to bez hádání typu pokus-omyl, bez nákupu nepotřebných potravních doplňků nebo investice do nepotřebných terapií. Stačí dodržet často velmi jednoduchá nutriční nebo režimová doporučení. Jakmile vidíte a víte, co děláte a proč, posílí to vaši motivaci a chuť dodržet i někdy nepopulární opatření.

Jak se na vyšetření připravit?

Prosím, dodržte tato jednoduchá pravidla, aby nedošlo ke zkreslení výsledků:

 Nechoďte na vyšetření s horečkou.

36 hodin před vyšetřením žádný alkohol.

Večer před vyšetřením je vhodná lehká racionální strava s nízkým obsahem tuků.

4 hodin před vyšetřením nic nejíst. Vypít 3 – 6 sklenic vody (balené, bez chloru, nesycené, citron do vody je možný a vhodný). NEPÍT kávu, černý čaj, mléko.

10 minut před vyšetřením si nemyjte ruce ani jinak nemněte prsty.

 Pro koho je vhodné?

Je pro každého, kdo se zajímá o prevenci a aktivně si přeje optimální zdraví. Vyšetření živé krev je přínosné jak pro zdravé lidi, tak i pro nemocné. Pokud jste zdraví, upozorní na případná rizika, pokud nemocní, ukáže, jak ulehčit tělu v procesu uzdravování a jak odstranit faktory, které k nemoci přispěly tak, aby se neopakovala.

Testování živé kapky krve je vhodné pro každý věk.

Co lze v živé krvi vidět ?

Stav / tvar/ zdraví červených krvinek, kvalitu buněčných membrán, zvýšení / pokles/ vitalitu / chování bílých krvinek, bakterie/ kvasinky/ plísně, resp. ohrožení těmito infekcemi,  poruchy srážlivosti krve, dehydrataci, projevy stresu, toxickou zátěž (kovy, léky), poškození volnými radikály, nutriční nedostatky, projevy vitamínové a minerálové karence, známky dysfunkčního trávení bílkovin a tuků, fibrinová vlákna, projevy stázy lymfy, krystaly kyseliny močové, cholesterolu a další krystaly, aterosklerotické pláty.

Jací nemocní mohou mít z vyšetření kapky krve prospěch?

Pacienti s anémií, alergiemi, vyčerpáním nadledvin, únavou, artritidou, astmatem, depresí a úzkostí, diabetem, zažívacími poruchami, dnou, bolestmi hlavy / migrénami, závratěmi, vysokým krevním tlakem,  vysokým cholesterolem, infekcemi, chronickým zánětem, kožními a vlasovými problémy, jaterní dysfunkci, oxydačním stresem, neoplaziemi, hormonální nerovnováhou, poruchou funkce štítné žlázy, nikotinismem, s nadváhou a metabolickým syndromem.

Jak vyšetření probíhá?

Pozorování živé kapky krve v temném poli mikroskopu je zcela bezbolestné, nenáročné vyšetření. Lékař vám z prstu odebere kapku krve a tu pak při 1000násobném zvětšení v temném poli mikroskopu prohlíží a analyzuje. Mikroskop je propojený s pc monitorem, kde můžete svou krev sledovat i vy. V průběhu sezení je možné pořídit z pozorovaného vzorku snímek nebo video, která si odnášíte domů. Toto probíhá po dobu max. 30 minut. Následující doba je věnovaná odebírání anamnézy a hodnocení výsledků vyšetření. Celkem počítejte s hodinovým vyšetřením.

V čem je unikátní ?

Vyšetření živé kapky krve vychází z ekologického pohledu na fungování lidského těla. Buňky a tkáně a jejich vzájemné vztahy jsou aktivní součástí ekosystému. Ke vzniku nemoci dochází narušením citlivé ekologické rovnováhy.

Analýza živé kapky umožňuje nahlédnout do vazeb, kterými se snaží lidský ekosystém křehkou rovnováhu udržet a jak se mu to daří.  Umožňuje vidět krev přesně tak, jak se chová uvnitř vašeho těla. Dává jasnou představu o zdraví na buněčné úrovni. Zároveň dává možnost citlivě a včas na změny reagovat. Jde o skutečnou PREVENCI hodnou toho slova, protože známky narušení ekologické rovnováhy předcházejí rozvoji chorob.

Tradiční laboratorní biochemickévyšetření krve i vyšetření krevního obrazu jsou kvalitní diagnostické metody, ale ukazují až pokročilé projevy onemocnění. Prevence v klinickém pojetí školní medicíny je zaměřena na rané podchycení nemoci. Tedy jde spíše o prevenci dalšího rozvoje onemocnění a jejích následků než o skutečnou prevenci .

V čem je kontroverzní?

V prezentaci „zamoření“ krve parazity (viry, bakterie, plísně). Tato část prezentace analýzy živé kapky krve odporuje učení o monomorfním  vývoji mikroorganismů (tento koncept prosazovaný Luis Pasteurem byl přijat vědeckou komunitou v r. 1950) a spíše se přiklání k pleiomorfnímu pojetí, které popsali a vysvětlili Dr. Bechamp, Dr. Enderlein, Dr.Haefeli a mnoho dalších.

Jejich hypotéza připouští možnost proměny jednoduchých neškodných bílkovinných živých struktur (které označil jako endobionty) ve složitější (viry, koky, plísně). Přítomnost, vývoj, vzhled a forma endobiontů v lidském těle je daná prostředím ve kterém se vyvíjejí. Při homeostáze lidského těla jsou endobionti s tělem v rovnováze a jejich formy jsou primitivní. Označují se jako symbionti. Dojde-li však k narušení vnitřního prostředí umožní se vývoj symbionta do patogenní formy. Zamítnutím této hypotézy v 50tých letech se bohužel výzkum v této oblasti zastavil. Budoucnost ukáže.

Slovo na závěr.

Vaše zdraví je zcela na vás. Jste to, co jíte, pijete a jak přemýšlíte. Pozorování živé kapky krve je vzácný nástroj. Můžete své zdraví i uzdravení jednoduše a přesně ovlivnit. Pokud budete chtít.