Správná diagnóza je základ správné léčby. Co Vás tedy u mne v ordinaci čeká ?

Homeopatický pohovor:

Při našem (resp. vašem) povídání budu jen naslouchat, ne posuzovat. Vaše potíže jsou takové jaké jsou a vy také. Můžete zajít ve svém vyprávění jen tam, kam budete chtít. Na mně je, abych provázky příběhu rozpletla, oddělila to, co je běžné a co je pro vás specifické a vybrala lék pokrývající příčiny a následky potíží.

Fyzikální vyšetření:

Část probíhá podobně jako v běžné ordinaci. Část vychází z tradice čínské medicíny – nebojte, budu si vás jenom prohlížet.

Měření přístrojem PROGNOS:

Lety osvědčené měření 12ti energetických drah. Získaná křivka má velkou výpovědní hodnotu. Je opakovatelná. Specifická. Při druhé návštěvě dává dobrý obraz úspěšnosti vašeho snažení. Tento graf si odnášíte s sebou domů.

Vyšetření živé kapky krve:

Pozorování živé kapky krve v temném poli mikroskopu poskytuje ucelený obraz kvality vašeho vnitřního prostředí (co se děje v krvi, děje se i ve zbytku těla). Informuje o stavu výživy, probíhající imunitní, metabolické, hormonální, stressové, infekční i jiné toxické zátěži, často na subklinické úrovni. Více než jakékoliv jiné vyšetření vypovídá o ZÁSADNÍM VÝZNAMU KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ  ve vyrovnávání se s jakoukoliv noxou (včetně parazitů).