Prognos diagnostika je jednoduché, rychlé a pro pacienta nenáročné vyšetření. Umožňuje optimálně zmapovat úroveň průtoku energie ( tudíž i informace) meridiánovým systémem.

Technicky je Prognos měřicí přístroj propojený s PC, který naměřené hodnoty vyhodnocuje a převádí do grafické podoby. Jeho jedinečnost spočívá především v high-tech kvalitě používané sondy (je absolutně šetrná k měřenému bodu) a komplexnosti pc zpracování vč. grafů.

Získané grafické křivky poskytují cenné informace o energetické podstatě nemoci, o ·lokalizaci „slabých“ míst organismu. Umožňují včasný záchyt poruchy (v latentním stadiu nebo ve stadiu funkčních poruch), přesnější orientaci při vyhodnocení potíží a jejich příčin a posouzení vhodnosti a úspěšnosti léčby.

Vysvětlivky ke grafům, které obdržíte při Prognos diagnostice.

Lu, Di, KS, 3E, H, Du

Měrné body na rukou: meridián plic, tlustého střeva, krevního oběhu, tří ohřívačů, srdce, tenkého střeva

MP, Le, M, G, N, B

Měrné body na nohou: meridián sleziny, jater, žaludku, žlučníku, ledvin, močového měchýře

R

Pravá strana.

L

Levá strana.

Yin

Klid, uvolnění, parasympatikus, plné orgány, které zpracovávají a ukládají čisté živiny. Pasivita. Magnetický. Nevědomí. Zásaditý.

Yang

Výkon, napětí, sympatikus, prázdné orgány, které umožňují příjem živin a jejich příprava k využití a odpadu. Aktivita. Elektrický. Kyselý.

Orgány Yin

Lu, MP, H, N, 3E Le,

Orgány Yang

Di, M, Du, B, KS, G

Levá strana (links)

Pravá mozková hemisféra, city, rodina. Vnímání celku. Prostorové vnímání. Hudba, pachy, vzorce chování. Analogické myšlení. Intuice.

Pravá strana· (rechts)

Levá mozková hemisféra, rozum, práce.  Logika, řeč. Čtení, psaní, počítání. Analýza. Digitální a lineární myšlení. Inteligence. Závislost na čase.

Nahoře (oben)

Řízení, kontrola, regulace, regulační okruhy. Řídící systémy. Nervy, hormony. Subjektivní.

Dole (unter)

Resorbce, assimilace, exkrece. Výkonné systémy a orgány. Objektivní.


Energetické hodnoty meridiánu

Normální rozsah je 1 000 – 2 000 kOhm u dospělých a 400 – 800 kOhm u dětí.

Pod 600

Velmi silný energetický nadbytek provázený křečovitým stažením (spasmem) a energetickou „zácpou“ v příslušném orgánu. Vyžaduje uvolnění, antispastickou terapii.

601 – 700

En. nadbytek středního stupně – spastický stav se stázou v přísl. orgánech

701 – 800

Mírný en. nadbytek. Signalizuje spasmus v nedávné minulosti.

800 – 1 000

Lehký energet. nadbytek.

2 000 – 3 000

Lehký en. nedostatek. Toto je nejčastější nález bez zvláštního významu. Vhodné přezkoumat výživu.

3 001 – 4 000

Malý en. nedostek – znamená momentální snížení pracovní výkonnosti, např. přetěžováním. Vyžaduje přehodnotit způsob života.

4 001 – 5 000

Velký en. nedostatek – znamená momentální snížení pracovní výkonnosti orgánů. Posilnění je nezbytné (vitaminy, minerály, potravní doplňky).

5 000 – 7 000

Středně těžký deficit – snížení funkční výkonnosti orgánů. Kromě změny způsobu života (výživa, stress) a posilnění potravními doplňky, vitaminy a minerály je nutná léčba.

7001 – 10 000

Těžký energetický nedostatek – omezená funkce orgánů. Dtto. Měření je vhodné zopakovat v klidném odpočinutém stavu.

10 001 – více

Velmi těžký en. deficit – podezření z organické poruchy. Měření má být zopakováno po uklidňující procházce. Pokud nález trvá, vhodné klinické vyšetření

Vztahy mezi meridiány a psychikou, pozitivní atributy vyrovnaného stavu, psychopatologie na podkladě přebytku meridiánové energie a psychopatologie na podkladě deficitu energie meridiánu.

Pozitivní atributy

Nadbytek (tendence k…)

Nedostatek

Lu – m. plic

Rozumný

Deprese

Neklid

Di – m. tlustého střeva

Společenský

Závislost

Smutek

M – m. žaludku

Tvořivý

Schizofrenie

Náruživost

MP – m. sleziny/slinivky

Zvědavý

Netrpělivý·

Neuróza

H – m. srdce

Čilý

Manie

Melancholie

Du – m. tenkého střeva

Plný fantazie

Hysterie

Frustrace

B – m. močového měchýře

Vitální·

Agrese

Potlačení

N – m. ledvin

Silná vůle·

Starosti

Úzkost

KS – . krevního oběhu

·Motivovaný·

Pocit zátěže

Obava

3E – m. trojitého ohřívače

Žádostivý

Nenávist

Závist

G – m. žlučníku

Přemýšlivý

Pocit viny

Hněv

L – m. jater

Senzibil

Žal

Zlost

Psychologické typy podle šesti meridiánových párů.

Meridiánový typ

Dysharmonie

Základní ladění

Projevy

 

Lu (meridián pokory)

+ Di (m. pocitu vlastní hodnoty)

Slabost v hraničních situacích, při seberealizaci, při odmítání.

Pocity viny, podvědomá touha po trestu, pocit, že si nezasloužím žít naplno, smutek, malé sebevědomí, strach přijímat život, neschopnost správně zpracovávat negativitu okolí.

Monotónní hlas, ramena schýlená dopředu, deprese, melancholie,lhostejnost, z neúspěchu obviňují sebe, předsudky, předpojatost, netolerance, pohrdání, falešná pýcha, neklid.

MP (m. důvěry

/sebepotvrzení)

+ M ( m.spokojenosti/

trpělivosti/ kreativity)

iluze, zklamání, autoagresivní myšlenky

Strach z budoucnosti/ nevíra, posedlost novými informacemi, neschopnost strávit některé skutečnosti, utkvělé představy, potřeba vlastnit druhé. Starosti, které nemají řešení.

Ochablé rysy i gesta, podezíravost, sebelítost, ublíženost, žárlivost, mučedník, nadměrná závislost, neukojitelná zvědavost, neuróza, chorobná náruživost (narkomanie, přejídání) jako důsledek neprojevené kreativity, zahořklost, pocit prázdnoty.

H (meridián odpuštění) +

Du (meridián radosti)

Slabé sebevědomí, nedůvěra v pocity.

Málo radosti, přesvědčení, žije povinnostmi v domnění, že je to tak správné, zapuzení veškeré radosti kvůli zodpovědnosti, zabezpečení, postavení apod., dlouhotrvající citové problémy, strach zbavit se starého a nepotřebného.

Impulzivní jednání, povrchní city, zlost, vztek, hysterie, starost.

N (meridián sexuální jistoty)

+ B (meridián

míru a harmonie)

Sexualita proti rozumu, žádné vazby, neakceptování vlastních potřeb. Vztah ke svému tělu.

Vztek na opačné pohlaví, přecitlivělé reakce na zklamání a neúspěch, dlouhodobě nevyřešený vztahový problém, lpění na starých myšlenkách a názorech, obviňování ostatních, pocit, že nic nemá cenu.

Potivost rukou a nohou, kříží nohy, bojácnost, váhavost, vztahovačnost, úzkost/ strach, chce mít přehled o ostatních, sexuální nerozhodnost/ nejistota, neklid, vztek na partnera, neúcta/ necitlivost k němu, bezohledné dělání jenom toho, co já chci, odcizení ve formálním manželství, útěk dítěte z domova, zloba na dítě, výčitky, vzájemné obviňování mezi manželi za rodinné a výchovné neúspěchy.

KS (m. uvolnění/ velkorysosti/ motivace) +

3E (meridián stressu)

Závislý na úspěchu, prvořadá představa kariéry.

Neschopnost najít rovnováhu mezi vynaloženým úsilím a výsledkem, vybičovaná ctižádostivost, přetěžování/vyčerpanost.

Tvrdohlavost, obavy, napětí, deprese z vyčerpání, beznaděj, poraženectví, osamělost, závist, zklamání, nepřejícnost, žárlivost, lítost.

Le (meridián

pocitu štěstí) +

G (meridián úcty)

Pocity kroužící kolem vlastního já, strach ze zranitelnosti, příliš citlivý člověk, rezignace.

Odpor vůči změně, obelhávání sama sebe, pocit, že jsem špatný, neustálé stížnosti, nevyrovnanost, vztek, nenávist, zloba, nouze, zármutek, cítí se nešťastný, u žlučníkových kamenů zahořklost, pýcha, zatvrzelost.

nesnáší nepořádek, panovačnost, hněv/ zlost, necitlivost, prchlivost, ukvapenost.

Vztahy mezi meridiány a tělesnými systémy.

L

Plíce – Lunge

Imunitní systém

Di

Tlusté střevo – Dickdarm

Lymfatický systém

M

Žaludek – Magen

Acidobazická regulace

MP·

Slezina/slinivka – Milz/Pankreas

Vegetativní nervový systém

H

Srdce – Herz

Pocity, emoce

Du

Tenké střevo – Dunndarm

Psychika: nálada

B

Močový měchýř – Harnblase

Sexualita

N

Ledviny – Nieren

Vodní/elektrolytové hospodářství

KS

Krevní oběh – Kreislauf

Prokrvení/vitalita

3E

Trojitý ohřívač – 3-fach-Erwarmer

Endokrinní systém

G

Žlučník – Gallenblase

Látková výměna tuků

Li

Játra – Leber

Látková výměna bílkovin

Odkazy: www.medprevent.de