Prevence

Prevence je neustálá harmonizace vlastního léčebného systému. Ideální zdraví znamená dokonalý soulad těla a mysli, který zajišťuje efektivní funkčnost všech tělesných systémů.

Nemoc

Nemoc je sdělení těla (že je s ním nepařičně zacházeno), duše (že je náš způsob vnímání a prožívání chybný) nebo ducha ( „Nežiješ tak, jak bys měl. Nevyužíváš svůj potenciál. Nevyvíjíš se tak, abys mohl být šťastný.“).

„Dřív než přijde bouřka, většinou zahřmí“ – lidová moudrost.

Zdraví

Zdraví není výsledek, je to nikdy nekončící proces. Neexistuje dokonale zdravý člověk. Relativní zdraví neustále osciluje kolem ideálu.

Uzdravení

Uzdravení je také proces. Vyžaduje svůj čas. Pokud má být léčba úspěšná a konečná, musí probíhat na všech úrovních. Není možné je od sebe oddělit. A vždy musíme mít na paměti, že nároky na čas našeho těla, duše i ducha jsou různé (mysl je daleko rychlejší než tělo).

„I ty nejdelší cesty začínají prvním krokem“ – Konfucius.

Skutečným léčením je prevence a měla by se stát běžnou součástí našeho života. Jde o investici do budoucna.  Věrnost této vizi se vyplatí. Je to neustálá, vytrvalá snaha o optimalizaci vlastního léčebného systému. Nemocný se spoluúčastní na procesu uzdravení svou vnitřní prací, tím, že poznává problém a získává nové vlastnosti a dovednosti, které ho před návratem nemoci chrání.