Dech je zdrojem života a vitality. Neodmyslitelně k němu patří pohyb a rytmus. Neexistuje jiný funkční systém v těle, který by měl takový universální vliv na všechny ostatní funkční systémy zároveň. Je tím, co ovlivňuje zdraví i hojení.

„V samém středu našeho bytí je rytmický pohyb, cyklické roztahování a stahování probíhající uvnitř i vně těla, tedy v našich myslích  a našich tělech, tudíž v našem vědomí i mimo ně. Dech je základem bytí a ve všech aspektech vesmíru nacházíme stejný rytmický vzorec „ – Andrew Weil.

Omezené dýchání tlumí činnost mozku, nervového systému, srdce, krevního oběhu a všech tělesných orgánů. Příčina omezení je často ve fyzických i emocionálních traumatech.  Navíc tzv. oxidační stres přispívá k okyselování těla.

Práce s dechem je duchovní praktikou. Harmonizuje tělo, mysl i ducha. Její sílu si uvědomíme teprve při pravidelném používání.

Tip pro vás

Očistný dech

Očistný dech vyrovnává pH, uvádí do rovnováhy činnost nadledvinek, vhodné 6x denně nebo na začátku nebo konci tělesného cvičení: 

 1. Klekněte si na zem, hýžděmi si opřete o chodidla.
 2. Seďte uvolněně vzpřímeně, ruce volně spočívají na kolenou.
 3. Zhluboka se nadechněte ústy, přičemž rty sevřete jakoby do trubičky.
 4. Potom ústy několikrát nahlas vydechněte, jazyk opřený o zadní stranu zubů, a vydávejte zvuk „tsssss“.
 5. Při vydechování se pomalu předklánějte, až se těsně před koleny dotknete čelem podlahy. Pokud cítíte při předklonu v určité poloze napětí, nepokračujte v předklonu a zůstaňte tam, kam dosáhnete.
 6. Začněte znovu nadechovat, tentokrát ale nosem a pomalu se narovnávejte do vzpřímeného kleku.

Zdroj: Svirinskaja-Tajemství energie

Dech života

P.K.Ivanov – velmi účinné cvičení, posiluje auru, při provádění před každým jídlem pomáhá i snižovat příjem potravin, ne víc jak 3x po sobě:

 1. Mírně zakloňte hlavu a dívejte se do nebe (nepřepínejte krk).
 2. Otevřete ústa a pomalu se nadechujte nosem (opravdu nosem, je to důležité). Představte si, že vdechujete vzduch z nebe nad vámi.
 3. Po přirozeném ukončení nádechu nezačněte vydechovat, ale nejprv polkněte. Nevadí, že to zpočátku bude pro vás obtížné. Při polknutí si vizualizujte energii vdechnutého vzduchu procházejícího celým vaším tělem.
 4. Potom vydechněte nosem a opakujte od začátku.

Zdroj: Svirinskaja – Tajemství energie.

Relaxační dýchání

2x denně v období většího emocionálního vypětí, úzkosti. Tiší srdeční arytmie, snižuje vysoký krevní tlak, klidní zažívací potíže i nespavost.

Cvičit můžete vsedě s rovnými zády, vleže na zádech nebo i při chůzi.

 1. Jazyk opřete o patro a mějte ho tam během celého cvičení.
 2. Vydechněte plně ústy a vydejte slyšitelný zvuk. Pokud máte potíže s vydechováním, když je jazyk na patře, sešpulte ústa. Brzy přijdete na to, jak to dělat.
 3. Pak ústa zavřete a na čtyři doby se přiměřeně a potichu nadechněte nosem.
 4. Na sedm dob zadržte dech.
 5. Potom na osm dob vydechněte slyšitelně ústy.
 6. Opakujte čtyři celé cykly, pak dýchejte normálně. Později můžete zvýšit na osm cyklů.
 7. Rychlost provádění není důležitá, důležité je dodržet poměr 4:7:8 pro nádech : zadržení : výdech

Zdroj: Weil – Spontánní vyléčení