Člověk je součástí přírody, od které je neoddělitelný. Všechny tělesné fyzikálně chemické děje mají i svou energetickou složku. Živý organismus citlivě a neustále reaguje na změny ve svém okolí i uvnitř sebe. Jeho přirozenou tendencí je rovnováha, okolo které energetické vibrace neustále oscilují.

Všechno jsou vibrace“ – Albert Einstein.

Energie

Energie slouží jako nosič informace. Plynulost energetického toku zajišťuje bezchybnou komunikaci mezi jednotlivými buňkami (dokonalá informovanost=dokonale organizovaná spolupráce všech buněk) i mezi organismem a jeho okolím. Energetická rovnováha znamená zdraví a je pociťována jako radost ze života a chuť tvořit.

Nemoc

Nemoc je způsobena poruchou komunikace buněk určité části těla v důsledku poruchy určité oblasti energetické sítě. Tato porucha může nastat buď chybou nosiče (energetickým blokem) nebo chybnou informací nebo obojím.

Léčení

Léčení znamená schopnost stát se znovu celistvým (celistvě informovaným). Velikost a charakter energetického vyzařování je měřítkem celistvosti a je podmínkou zdraví a vitality.

Naše tělo vždycky ví, co se děje. Má jen potíž nám to jasně sdělit. Každá léčba je jen dočasná „intenzivní terapie“, která se stává skutečně dobrým dlouhodobým řešením pouze za předpokladu, že se léčený následně sám angažuje. Klíčem k dokonalému uzdravení je přijetí vlastní zodpovědnosti.