Udržet si vnitřní harmonii

Zdraví v pojetí tradiční čínské medicíny znamená schopnost udržet si vnitřní harmonii.

Základním předpokladem života je přítomnost životní energie – čchi. Ta plynule protéká energetickými drahami – meridiány a vytváří tak vodivou síť na povrchu těla stejně jako uvnitř. Plynulost toku zajišťuje bezchybný přenos tělesných informací, komunikaci. Všechny orgány a systémy jsou tedy propojeny a vzájemně se ovlivňují. Akupunkturní body na meridiánech přivádějí a odvádějí energii a tak uvolňují cestu samoléčebných procesům.

Základní hybnou silou všeho je nauka o polaritě, vzájemně se doplňujících protikladech jin a jang (monáda), dvou všudypřítomných pólů reality, které nemohou existovat jeden bez druhého.

Neustálý pohyb

Každý aspekt fyzického vesmíru, od atomu až po světelné cykly a roční období, odráží neustálý pohyb mezi protiklady polarity. I nejmodernější teorie buněčných procesů a genetických zákonitostí nesou její stopy (onkogeny/supressory, kyseliny/zásady apod.). Jen při vzájemně vyváženém vztahu obou principů zavládne harmonie a tělesné zdraví.

Narušená polarita

Pokud dochází k opakovanému nebo chronickému (ev. prudkému akutnímu) narušování polarity, příslušný meridiánový tok slábne, vázne komunikace mezi buňkami a prohlubuje se jejich neschopnost nerovnováhu řešit. Cesta k uzdravení vede přes odstranění energetického deficitu (bloku), resp. nadbytku. Uvolní se tak cesta samoléčebným silám, které se opět stanou účinnými.

Pentagram

Energetická síť vytváří 12 organizačních celků, okruhů, které jsou nazvány podle svého řídícího orgánu (meridián sleziny, ledvin apod.). 6 párů Yin meridiánů a 6 párů meridiánů Yang se sdružují do 5ti živlových kvalit (oheň, voda, země, vzduch, kov) umístěných v pentagramu. Znalost toku energie v rámci pentagramu má zásadní význam pro diagnostiku i terapii.