Myšlenka

Myšlenka je energie nesoucí informaci.  Práce s myslí umožňuje využít tvořivou sílu myšlenky v procesu léčení. Polarita mysli (tj. hodnocení toho, co je negativní a co pozitivní) a intenzita  emocí určují náš způsob vnímání a prožívání – náš myšlenkový program. Vidíme svět tak, jak jsme „naladěni“. A události se nám dějí takové, které svým „vyladěním“ přitahujeme, se kterými rezonujeme – zákon přitažlivosti.

Myšlenky samy o sobě jsou neutrální. Pozitivní nebo negativní zabarvení jim předávají naše zkušenosti. Myšlenky nelze zastavit. Ale lze se je naučit ovládat. Jejich neustálé víření  nám brání plně prožívat přítomnost. V dnešním velmi rychlém, velmi intenzivním a informacemi přeplněném světě se musíme naučit sami sebe chránit. Stejně jako svaly, i mysl si potřebuje odpočinout. Naučte se meditovat. Kdo nemá to slovo rád,  tak – naučte se rušit alespoň na chvíli návyk myslet. Anebo odveďte pozornost soustředěním na smyslové vjemy (masáž, sex). Jasně, to už se vám líbí víc :o) Tak se rozmazlujte. Teď už bylo.

„Dbej svých myšlenek, neboť z nich vzejdou slova,
Dbej svých slov, neboť z nich vzejdou činy,
Dbej svých činů, neboť z nich vzejdou zvyky,
Dbej svých zvyků, neboť z nich vzejde tvá povaha,
Dbej své povahy, neboť z ní vzejde tvůj osud“
(Talmud)

Duše

Duše je výraz pro lidskou psychiku. Emoce, důvěra, představivost a myšlenkové programy jsou čtyři psychické kvality, které se účastní aktivace vlastních léčebných sil. Teprve po jejich uzdravení následuje uzdravení skutečné. Rozhodujícím momentem obratu v léčení závažných chorob je intenzita pocitů. Intenzita rozhodnutí uzdravit se a vzít na sebe odpovědnost za svůj život. Vyléčení předpokládá odvahu se měnit, ujasnit si, proč chci být zdravý, co pro to udělám a věřit,  že je to možné. Emocionálními překážkami vyléčení jsou apatie, strach, sebelítost, obviňování okolí i sebe, komplex méněcennosti, pocity úzkosti a viny.

Duch

Duch je silou, která je zdrojem života. Promlouvá k nám prostřednictvím snů, vnuknutí, intuice a imaginace utvářených na úrovni vyššího vědomí a kolektivního nevědomí. Duchovní energii pozvedá přítomnost blízkých osob, se kterými jsme rádi, krása v jakékoliv podobě (hudba, obrazy, příroda), blízkost lidí, míst a věcí s vysokou vibrací (duchovní mistři, kostely, poutní místa). Navázat spojení se svou duchovní podstatou vede k osvobození duše. Znamená to nezradit svoji touhu. Vědět proč chceme být zdraví. Proč chceme žít. Jaký má náš život smysl.

Vysoce rozvinutá duchovní inteligence podle Danah Zohar a Iana Marshalla:
Schopnost být pružný (aktivně a spontánně přizpůsobivý)
Vysoký stupeň vědomí sama sebe
Schopnost čelit utrpení a zpracovat ho
Schopnost čelit bolesti a překonat ji
Být inspirován hodnotami a vizemi
Neochota zraňovat někoho, není-li to nevyhnutelné
Sklon vidět spojení mezi různými věcmi (myslet holisticky)
Výrazný sklon ptát se: „Proč?“ nebo „Co kdyby?“ a hledat odpovědi na nejhlubší otázky
Být to, čemu psychologové říkají „nezávislý na okolí“
Mít schopnost bránit se proti konvencím

Kvalita duchovní energie vypovídá o kvalitě života. Spíše než o nemocech rozhoduje o životě a smrti.